Toplantı, kongre, konferans, açılış gibi organizasyonlarda bir veya birden fazla canlı yayın aracı ile rejili veya rejisiz canlı yayın yapılması