Etkinlik öncesi,esnası ve sonrası süreçlerin (projelendirme,bütçelendirme,tasarım,tedarik,planlama,operasyon,ölçme değerlendirme,raporlama, v.b.) stratejik esaslara dayalı olarak,belirlenen hedefler doğrultusunda,planlı biçimde yürütülmesi